crtica plan prehrane kao dio srca zdravom načinu života

DASH plan prehrane je samo jedan ključni dio srca zdravi način života, i to u kombinaciji s drugim promjenama u načinu života, kao što su fizička aktivnost može pomoći da kontrolirati svoj krvni tlak i LDL-kolesterola za život;. Da bi se spriječilo i kontrolu visokog krvnog tlaka

Ostale promjene u načinu života mogu poboljšati Vaše sveukupno zdravlje, kao što su

Kako bismo cjeloživotnog promjene načina života, pokušajte jednu promjenu u vremenu i dodati još jedan, kada osjetite da ste uspješno usvojili ranije promjene. Kada vježbate nekoliko zdrave životne navike, vi ste više vjerojatno da će postići i održavati zdrave krvni tlak i razinu kolesterola.