tac

Ova stranica sadrži kratke informacije o kombinaciji lijekova pod nazivom TAC. Lijekovi u kombinaciji navedeni su i linkovi na pojedine sažetaka droge su uključeni.

Kemoterapija se često daje kao kombinacija lijekova. Kombinacije obično rade bolje od pojedinih lijekova, jer različiti lijekovi ubijaju stanice raka na različite načine.

Svaki od droge u ovoj kombinaciji je odobren od strane Food and Drug Administration (FDA) za liječenje raka ili uvjete koji se odnose na rak.

TAC se koristi za liječenje

Ova kombinacija se također mogu koristiti sa drugim lijekovima ili liječenja ili za liječenje drugih vrsta raka.

Definicija iz Drug Rječnik – Detaljna znanstvena definicija i druga imena za ovaj lijek.